Tabussen.nu

drivs av Länstrafiken Västerbotten »

Om Flygbussen i Umeå

Flygbussen till och från Umeå Airport drivs av Länstrafiken i Västerbotten AB.

Länstrafiken i Västerbotten AB
Länstrafiken i Västerbotten AB ägs till 50 procent av landstinget och 50 procent av kommunerna i länet. Kommunerna äger aktier i förhållande till respektive kommuns antal invånare.
 
Länstrafiken är sedan 1 juli 1981 huvudman för den lokala och regionala linjetrafiken på väg i Västerbottens län. Länstrafiken bedriver genom entreprenadavtal med olika trafikutövare linjetrafik för personbefordran med tillhörande bussgodsbefordran på ett länstrafiknät inom Västerbotten och angränsande områden.
 
Länstrafiken bedriver även efterfrågestyrd kompletteringstrafik inom motsvarande områden. För en betydande del av länets invånare är goda allmänna kommunikationer av avgörande betydelse för resor till arbete, skola, service med mera. De allmänna kommunikationer som Länstrafiken tillhandahåller är en del av infrastrukturen och en grundläggande förutsättning för länets utveckling.

Vad tycker du?

Du kan lämna dina konstruktiva förslag och idéer för hur vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Dina förslag kan vara stora eller små. Det är bättre att du lämnar ett förslag som vi inte mäktar med att genomföra av ekonomiska skäl, än att du inte lämnar något förslag alls!

Lämna din idéer och tankar här

 LyssnaMailbox
Byt busskort! Stäng